توری مرغی

توری مرغی هم در کشور ایران تولید می شوند هم در کشرهای خارجی لازم به ذکر است  توری مرغی ایرانی از مفتول های گالوانیزه و با کیفیت بالاتری نسبت به توری های خارجی استفاده می کنند.

توری مرغی

توری مرغی توسط صنایع مفتولی قائم صنعت زنجان تولید و عرضه میشود و به صورت مستقیم وارد کننده از نوع چینی آن می باشد. که از نظر تولید داخل و خارج و اندازه چشمه ها و گرم وسرد بودن جنس آن دسته بندی شده است.نمونه خارجی (چینی) آن معمولا سرد و نوع ایرانی این محصول هم سرد و هم  گرم است.

دارای تنوع زیادی از جمله ابعاد و شکل چشمه  و اندازه چشمه  می باشد.دارای عرض ۹۰ و ۱۲۰ و ۱۵۰ و ۱۸۰ موجود است.پر مصرف ترین چشمه ۳٫۴ اینچی  آن می باشد و بطوری که اگر شما بگویید توری مرغی منظور شما به ۳٫۴ اینچی برداشت می شود.

چشمه ۳٫۴ اینچی که معادل ۸۶٫۳۶ میلی متر است عرض ۹۰ آن نوع چینی ۵ تا ۵٫۵ کیلوگرم و نوع  ایرانی آن ۵ تا ۶٫۵ کیلوگرم و طول آن ۴۵ متر و ۴۰٫۵ متر مربع مصاحت آن می باشد و عرض ۱۲۰ نوع چینی ۶٫۵ تا ۷ کیلوگرم و نوع ایرانی ۶ تا ۱۱ کیلوگرم  با طول ۴۵ متر و ۵۴ متر مربع مساحت می باشد وسایز ۱۵۰ نوع چینی ۹ تا ۹٫۵ کیلوگرم و نوع ایرانی ۹٫۵ تا ۱۰ کیلوگرم با طول ۴۵ متر و مساحت ۶۷٫۵ متر مربع می باشد.

چشمه ۱٫۲ اینچی نیز بعد از چشمه ۳٫۴ پر مصرف  است.دارای چشمه های ریزتری (تقریبا ۱ سانتیمتر) و نام دیگر آن توری فنچی و در عرض ۹۰ و ۱۲۰ سانتیمتر وجود دارد.چشمه ۱و ۱٫۲ اینچی منظور همان چشمه ۴ سانت می باشد که دارای چشمه های درشت و سیم نازک و از ارزون قیمت ترین توری ها می باشد.

توری مرغی کاربرد های فراوانی دارد از جمله مرغ داری ، سوله ، دور ستون ،نگهدارنده پشم شیشه ، عایق کاری ،گچ کاری، حصار کشی، کارهای ساختمانی ، دیوار های سیمانی ، و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.نوع ایرانی این نوع توری های فلزی دارای کیفیت و وزن و جنس بهتری(گالوانیزه گرم) می باشد و در صورتی که حصار کشی طولانی مدت است با این که هزینه ایرانی بالاتر است به صرفه است که از این نوع استفاده شود تا چینی چون طول عمر بیشتری را دارا می باشد و در مکانهایی که مدت کمی قرار است از این توری استفاده استفاده شود بهتر است از نوع چینی که از جنس گالوانیزه سرد و دارای وزن کمتری است استفاده شود.